Priser og A-kort

Følgende priser og frister gjelder for Nordstrand Hummel cup 2019.
A-kort er kun for overnattende lag.

Påmeldingavgift
G/J 9-11 år: kr. 1500,-
G/J 12-15 år: kr. 1600,-
G/J 16 og 18 år: kr. 1800,-
H/K senior: kr. 1800,-


A-kort
kr 850,-
Prisen inkluderer;
- overnattting på skole fredag-søndag
- frokost lørdag og søndag, og middag lørdag.

Frister
Frist for påmelding og bestilling av A-kort: Søndag 16. juni 2019

Frist for å trekke lag: Søndag 16.juni 2019

Vi gjør oppmerksomme på at påmeldingen først er gjeldene når påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom laget trekker seg etter 16. juni. I tillegg ilegges laget et trekningsgebyr på kr. 1500,- ved trekking etter fristen.

Kommentarer

Hummel